За нас

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

На 08.09.2022 година в град Пловдив, изразявайки свободната воля на своите 12 учредители, беше положена основата за бъдещата дейност на „Фондация Жълто и Черно“.

„Фондация Жълто и Черно“ си поставя за цел да работи за издигане авторитета на футболен клуб „Ботев“ Пловдив, опирайки се на неговите забравени и непознати за мнозина днес история, традиции и ценности, развивайки същите напред във времето. Основен акцент в дейността на Фондацията ще бъде културната, просветна и благотворителна дейност, с която учредителите на същата да допринесат за доброто име на любимия им футболен клуб в обществото.

„Фондация Жълто и Черно“ счита, че жълто-черната общественост е в дълг към опазване авторитета на своя клуб, като ще направи всичко по силите си думата „Ботевист“ отново да се превърне в синоним на изконните за клуба гордост, достойнство и чест, изграждани през десетилетията от големите личности, които са го ръководили и са били съпричастни с неговото развитие. Ние вярваме, че с общи усилия Ботевизмът ще се завърне в сърцата на хората както в самия град, така и извън неговите предели.

„Фондация Жълто и Черно“ се създава като независима организация с нестопанска цел, равно отдалечена както от политическа, така и от всяка друга дейност, нехарактерна за нейните цели и обхват. Учредители: проф. д-р Надя Чернева, Мирослава Кацарова, Силвия Минкова, Димитър Минев, д-р Видин Сукарев, Валери Станков, Минко Михайлов, Никола Солаков, Ангел Джорапов, Константин Ганев, Васил Киризиев, Стефан Попов.

На учредителното събрание бяха гласувани и органите на управление на „Фондация Жълто и Черно“. За неин председател беше избран Стефан Попов. За свои представители в Управителния съвет на „Фондация Жълто и Черно“ учредителите на Фондацията избраха Стефан Попов, Константин Ганев и д-р Видин Сукарев.