Мисия

Фондация „Жълто и Черно“ си поставя за цел да работи за издигане авторитета на футболен клуб „Ботев“ Пловдив, опирайки се на неговите забравени и непознати за мнозина днес история, традиции и ценности, развивайки същите напред във времето.

Основен акцент в дейността ни са културните, просветни и благотворителни инициативи, с които ще допринасяме за доброто име на любимия ни футболен клуб в обществото.