Името на Динко Дерменджиев – Чико е защитено с патент

Уважаеми Ботевисти,

В качеството си на организация, имаща за цел опазване и развитие на културно-историческото наследство на любимия ни „Ботев“ Пловдив, както и с оглед прекратяване на порочни практики, касаещи комерсиализацията на същото, „Фондация Жълто и Черно“ ви уведомява за следното:

Името на клубната ни икона Динко Дерменджиев – Чико вече е защитено с патент, гарантиращ неговата неприкосновеност!

Оторизирани сме от семейството и наследниците на легендарния Динко Дерменджиев – Чико да съобщим, че всеки един опит за използване неговото име с комерсиална цел, без изричното позволение на същите, ще бъде преследвано с цялата строгост на закона както в България, така и във всяка една друга държава по света.

„Фондация Жълто и Черно“ адмирира случилото се, като заявява готовност при необходимост да подпомогне всеки един бивш футболист, ръководител или деятел, съпричастен с „жълто-черната“ история, да защити своето име и достойнство от посегателства.