Обръщение към Здравко Димитров – Кмет на град Пловдив

На вниманието на

Г-н Здравко Димитров

Кмет на град Пловдив

Уважаеми г-н Димитров,

Обръщаме се към Вас във връзка с въпрос, пряко касаещ историята на футболен клуб „Ботев“ Пловдив.

Времето, в което живеем, е лишено от възвишените цели и идеали на пловдивското гражданство, които същото е изповядвало в първите десетилетия след Освобождението на България. Патриотизмът, родолюбието и ценностната система на хората, творили и изграждали наново нашия град в онези бурни, но горди времена, са вече отдавна забравени.

Познаването на историята на всяка една държава, град, институция или общност са от фундаментално значение за това бъдещите поколения да знаят, помнят, уважават и развиват това, което им е завещано от техните предци.

Нашата общност има разбирането и потребността от това историята на футболен клуб „Ботев“ Пловдив, съчетаваща в себе си идеологията, философията и ценностната система на Ботевизма, както и на всички онези, допринесли с делата си през годините за превръщането на любимия ни „Ботев“ в знакова за града обществена институция, да бъде представена и популяризирана в целия ѝ блясък.

Във връзка с това и със знанието, че една от клубните реликви, а именно „Златната книга“ на „Ботев“ Пловдив, се намира под Ваша опека, бихме желали в знак на добра воля, както и поради разбирането Ви за нейната значимост, да я дарите на нашата общност. Ние сме готови да гарантираме нейното професионално съхранение, проучване, представяне и популяризиране, осъзнавайки нейната важност като неделима част от клубната история.

На Вас се пада отговорността да допринесете за това частица от онова достойно, но потънало в забравата време да оживее отново за поколенията, а неговите големи личности и дела да станат достояние на всички ботевисти.

Вярваме, че няма да останете безучастен към това благородно дело, с което сме се заели, като очакваме с нетърпение Вашия отговор.

С уважение: Сдружение ПФК Ботев, Клуб на привържениците на Ботев Пловдив, Фондация „Фондация Жълто и Черно“, Обединени фракции БУЛТРАС.