Общинският съвет узакони мястото за бъдещия паметник на Чико

Уважаеми Ботевисти,

Днес на сесията на Общински съвет – Пловдив се разгледа входираното от Фондацията в общинската администрация предложение за изграждане на паметник на Динко Дерменджиев – Чико. Предложението беше внесено от господин Костадин Димитров, кмет на Община Пловдив.

Преди да се проведат разискванията по точката от дневния ред, по предложение на Управителния съвет на Фондацията, общинските съветници предоставиха думата на проф. д-р Надя Чернева, заместник-председател на Фондация „Жълто и Черно“ и племенница на Динко Дерменджиев, която накратко представи неговите спортни успехи и човешки добродетели.

При последвалото гласуване предложението „Даване на съгласие изграждане на паметник на Динко Дерменджиев – Чико в УПИ І-528.586 – за спорт, кв. 16 по план на І и ІІ Каменица и кв. „Чайка“, гр. Пловдив, в който имот е разположен стадион „Христо Ботев“, беше прието с пълно единодушие.

„Фондация Жълто и Черно“ изказва благодарности на кмета на Община Пловдив, председателя на Общинския съвет, на общинските съветници и служителите на общинската администрация, които участваха в реализацията на тази първа много важна стъпка по пътя към изграждането на паметника. В близките дни ще бъдат оповестени следващите инициативи.

С Уважение,

„Фондация Жълто и Черно“

11.06.2024